چند ساله ناصر ملک مطیعی فضای مجازی اینترنت

چند ساله: ناصر ملک مطیعی فضای مجازی اینترنت فرهنگ فعالیت فرهنگ و هنر سینما چهره های سینمایی

گت بلاگز اخبار بین الملل تصویرهای ، حمله مرد ناشناس به مردم روسیه با ۸ زخمی

حمله یک فرد ناشناس با چاقو به مردم شهر سورگوت روسیه منجر به زخمی شدن دستکم ۸ نفر شد. این فرد به وسیله پلیس در محل اتفاق کشته شد.

تصویرهای ، حمله مرد ناشناس به مردم روسیه با ۸ زخمی

حمله مرد ناشناس به مردم روسیه با ۸ زخمی/ تصویرهای

عبارات مهم : روسیه

حمله یک فرد ناشناس با چاقو به مردم شهر سورگوت روسیه منجر به زخمی شدن دستکم ۸ نفر شد. این فرد به وسیله پلیس در محل اتفاق کشته شد.

تصویرهای ، حمله مرد ناشناس به مردم روسیه با ۸ زخمی

حمله یک فرد ناشناس با چاقو به مردم شهر سورگوت روسیه منجر به زخمی شدن دستکم ۸ نفر شد. این فرد به وسیله پلیس در محل اتفاق کشته شد.

خبرانلاین

تصویرهای ، حمله مرد ناشناس به مردم روسیه با ۸ زخمی

واژه های کلیدی: روسیه | سورگوت | اخبار بین الملل

تصویرهای ، حمله مرد ناشناس به مردم روسیه با ۸ زخمی

تصویرهای ، حمله مرد ناشناس به مردم روسیه با ۸ زخمی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz